Xu hướng phát triển trong tương lai của ngành nỉ

Chắc chắn cảm thấy là nước sản xuất bông và sợi hóa học lớn nhất thế giới, Trung Quốc đã xây dựng hệ thống ngành dệt lớn nhất và hoàn chỉnh nhất, ngành dệt may liên quan đến ngành công nghiệp phát triển tốc độ cao, các biện pháp cơ bản liên tục hoàn thiện, đặc biệt, Trung Quốc có dân số của một tỷ ba trăm triệu đồng tiếp tục được mở rộng và thúc đẩy thị trường nhu cầu trong nước, lâu dài không có sự quản lý của xã hội về môi trường và chính sách thông thoáng.

Về mục tiêu này, Du Yuzhou, chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Dệt may Trung Quốc, tin chắc rằng những điều kiện tiên quyết nội bộ này không chỉ có lợi cho ngành dệt may Trung Quốc thực hiện chuyển dịch cơ cấu công nghiệp quốc tế mà còn có lợi cho việc tăng tốc năng lực đổi mới của ngành thông qua xuyên quốc gia. Hiệu quả phân bổ: Trong cuộc cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, giá trị gia tăng thấp tạo ra tiền đề là không gian lợi nhuận thu hẹp từng ngày

Nhưng đồng thời, Du Yuzhou cũng phóng đại rằng ngành dệt may Trung Quốc để hoàn thành sứ mệnh lịch sử mới, phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Mức độ thách thức mới trong việc nâng cao năng lực sản xuất của những người đi trước trong phương thức sản xuất xuyên quốc gia. sự giảm bớt
Hợp tác giữa các chuỗi công nghiệp sẽ thay thế cạnh tranh nội bộ luẩn quẩn và cạnh tranh về nhãn hiệu sẽ thay thế chiến tranh về giá.
Ngoài ra, các hiệp hội thương mại sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Thứ năm, hội nhập ngành là xu thế tất yếu, theo nhóm, tập trung, phát triển theo chiều sâu là hướng đi tất yếu. quan hệ đối tác để xây dựng các nhóm lớn, hiện thực hóa nguồn vốn, năng lực sản xuất, công nghệ, nhân lực, chia sẻ nguồn lực khách hàng bổ sung, thực hiện hoạt động quy mô lớn và sản xuất công nghiệp hóa, cạnh tranh thị trường, với toàn bộ chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh của ngành, hiện tại, một xu hướng này đã cho thấy sự khó khăn ở giai đoạn đầu.

Nguồn tài nguyên và lợi thế chế biến của ngành công nghiệp cashmere của Trung Quốc hiện nay khó có nước nào trên thế giới so sánh và thay thế được. Doanh nghiệp có thể phát triển thương hiệu của mình bằng cách mua lại các thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài hoặc thành lập các cửa hàng kinh doanh thương hiệu của riêng mình.


Thời gian đăng bài: 22/7-2021

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi